Fotodenník - Stavba bez starosti

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ako to robíme my - 100 foto výstavby - fotodenník
AKO TO ROBÍME MY - 100 FOTO VÝSTAVBY - FOTODENNÍK
Rozhodovanie pri výbere stavebníka pre váš budúci dom je komplikovaný , niekedy stresujúci a neľahký výber. Na trhu sa nachádza množstvo rôznych malých živnostníkov a aj veľkých firiem a spraviť si o nich prehľad je zložitý proces. Dospieť k dobrému rozhodnutiu je ťažká voľba. Skúsime Vám to uľahčiť tým, že nebudete kupovať „ mačku vo vreci “. Platí , že je lepšie 1 x vidieť  ako 100 x počuť. Preto Vám na nasledovných cca 100 fotografiách ukážeme reálne krok po kroku postup prác, ako to robíme my.
 

Naše fotografie si prejdite, prípadne prekonzultujte aj s vaším stavebným dozorom, nech ohodnotí našu prácu. V prípade otázok volajte, píšte, pýtajte sa. Sme tu pre Vás a zodpovieme akékoľvek otázky, ak odpoveď nenájdete na našej stránke.

Všetky naše pracovné úkony na každej na stavbe každý deň fyzicky kontrolujeme a aj fotíme. Klient tak dostáva okrem oficiálneho stavebného denníka aj podstatne podrobnejší záznam o postupe stavby - fotodenník, zachytávajúci všetky úkony a zabudované materiály aj detaily diela.
Pozemok pred výstavbou
Pozemok pred výstavbou
Sťahovanie ornice
Sťahovanie ornice
stiahnutá ornica
Stiahnutá ornica
Vyznačené výkopy pre báger
Vyznačené výkopy pre báger
Kopanie základových pásov bagrom bágrom
Kopanie základových pásov bagrom bágrom
Uloženie bleskozvodu do základových pásov a zaizolovanie spojov
Uloženie bleskozvodu do základových pásov a zaizolovanie spojov
Uloženie bleskozvodu do základových pásov a zaizolovanie spojov
Uloženie bleskozvodu do základových pásov a zaizolovanie spojov
Štrkové násypy v základových pásoch
Štrkové násypy v základových pásoch
Štrkové násypy v základových pásoch
Štrkové násypy v základových pásoch
Betonáž základových pásov
Betonáž základových pásov
Betonáž základových pásov
Betonáž základových pásov
Napichávanie zvyslej výstuže do čerstvého betónu
Napichávanie zvyslej výstuže do čerstvého betónu
Základové murivo z debniach tvárnic
Základové murivo z debniach tvárnic
Základové murivo z debniach tvárnic
Základové murivo z debniach tvárnic
Detail výkopu prestupu vody pod základovým pásom v nezámrznej hĺbke
Detail výkopu prestupu vody pod základovým pásom v nezámrznej hĺbke
Uloženie kanalizačných rúr  pod základovú dosku
Uloženie kanalizačných rúr  pod základovú dosku
Uloženie kanalizačných rúr  pod základovú dosku
Uloženie kanalizačných rúr  pod základovú dosku
Detail prestupu kanalizačnej rúry popod základový pás v nezamŕznej hĺbke
Detail prestupu kanalizačnej rúry popod základový pás v nezamŕznej hĺbke
Detail prestupu kanalizačnej rúry popod základový pás v nezamŕznej hĺbke
Detail prestupu kanalizačnej rúry popod základový pás v nezamŕznej hĺbke
Detail testu tesnosti kanalizácie. Kanalizácia je počas celej výstavby základov naplnená vodou a jej tesnoť, prípadne neviditeľné poškodenie je kontrolovateľné..
Detail testu tesnosti kanalizácie. Kanalizácia je počas celej výstavby základov naplnená vodou a jej tesnoť, prípadne neviditeľné poškodenie je kontrolovateľné.
Betonáž debniacich tvárnic
Betonáž debniacich tvárnic
Detail testu tesnosti kanalizácie. po betonáži debniacich tvárnic a obbetonóvaní kanalizačných rúr.
Detail testu tesnosti kanalizácie, po betonáži debniacich tvárnic a obetonóvaní kanalizačných rúr
Návažka zeme pod štrkové násypy a jej hutnenie
Návažka zeme pod štrkové násypy a jej hutnenie
Návažka zeme pod štrkové násypy a jej hutnenie
Návažka zeme pod štrkové násypy a jej hutnenie
Návažka zeme pod štrkové násypy a jej hutnenie
Návažka zeme pod štrkové násypy a jej hutnenie
Štrkové násypy pod základovou doskou a ich hutnenie
Štrkové násypy pod základovou doskou a ich hutnenie
Hutnenie štrkových násypov a vybíjanie vnútorných strán debniacich tvárnic pre vytvorenie skrytého debnenia základovej dosky
Hutnenie štrkových násypov a vybíjanie vnútorných strán debniacich tvárnic pre vytvorenie skrytého debnenia základovej dosky
Naviazané kari siete do základovej dosky. Základy pripravené na betonáž základovej dosky.
Naviazané kari siete do základovej dosky. Základy pripravené na betonáž základovej dosky.
Naviazané kari siete do základovej dosky. Základy pripravené na betonáž základovej dosky.
Naviazané kari siete do základovej dosky. Základy pripravené na betonáž základovej dosky.
Naviazané kari siete do základovej dosky. Základy pripravené na betonáž základovej dosky.
Naviazané kari siete do základovej dosky. Základy pripravené na betonáž základovej dosky.
Betonáž základovej dosky
Betonáž základovej dosky
Betonáž základovej dosky
Betonáž základovej dosky
Betonáž základovej dosky
Betonáž základovej dosky
Natavená hydroizolácia pod nosnými stenami
Natavená hydroizolácia pod nosnými stenami
Natavená hydroizolácia pod nosnými stenami
Natavená hydroizolácia pod nosnými stenami
Založenie 1. radu muriva
Založenie 1. radu muriva
Založenie 1. radu muriva nosných stien a navozený zvyšný materiál na murovanie 1NP
Založenie 1. radu muriva nosných stien a navozený zvyšný materiál na murovanie 1NP
Založenie 1. radu muriva nosných stien a navozený zvyšný materiál na murovanie 1NP
Založenie 1. radu muriva nosných stien a navozený zvyšný materiál na murovanie 1NP
Vymurované nosné steny 1NP
Vymurované nosné steny 1NP
 Vymurované nosné steny 1NP
Vymurované nosné steny 1NP
Vymurované nosné steny 1NP
Vymurované nosné steny 1NP
46 Vymurované nosné steny 1NP
Vymurované nosné steny 1NP
Rozložené a podstojkované betónové nosníky stropu
Rozložené a podstojkované betónové nosníky stropu
Rozložené a podstojkované betónové nosníky stropu spolu s betónovými vložkami
Rozložené a podstojkované betónové nosníky stropu spolu s betónovými vložkami
Rozložený betónový strop, pohľad zhora
Rozložený betónový strop, pohľad zhora
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu. Detiaz viazania rohov
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu. Detail viazania rohov.
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Naviazaná vencová výstuž a výstuž stropu
Vložený polystyrén do venca pre budúci prestup kanalizácie cez strop
Vložený polystyrén do venca pre budúci prestup kanalizácie cez strop
Betonáž stropu
Betonáž stropu
Betonáž stropu
Betonáž stropu
Betonáž stropu
Betonáž stropu
Betonáž stropu
Betonáž stropu
Betonáž stropu
Betonáž stropu
Vymurované vnútorné steny poschodia a komín
Vymurované vnútorné steny poschodia a komín
Vymurované vnútorné steny poschodia a komín
Vymurované vnútorné steny poschodia a komín
Detail vytvorenia skytého debnenia venca na vnútorných stenách poschodia
Detail vytvorenia skytého debnenia venca na vnútorných stenách poschodia
Detail vytvorenia skytého debnenia venca na vnútorných stenách poschodia s naviaznou výstužou
Detail vytvorenia skytého debnenia venca na vnútorných stenách poschodia s naviaznou výstužou
Detail vytvorenia skytého debnenia venca na vnútorných stenách poschodia s naviaznou výstužou
Detail vytvorenia skytého debnenia venca na vnútorných stenách poschodia s naviaznou výstužou
Vybetónovaný veniec vnútorných nosných stien poschodia
Vybetónovaný veniec vnútorných nosných stien poschodia
Vybetónovaný veniec vnútorných nosných stien poschodia
Vybetónovaný veniec vnútorných nosných stien poschodia
Montáž krovu
Montáž krovu
Montáž krovu
Montáž krovu
Montáž krovu
Montáž krovu
Montáž krovu
Montáž krovu