Kolko ma to bude stat - BauArd

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kolko ma to bude stat
KOĽKO MA TO BUDE STÁŤ
Každú stavbu naceňujeme individuálne, podľa projektu. Zohľadňujú sa materiály, množstvá, konfigurácia pozemku a iné dôležité parametre. Cenová ponuka má potom presne špecifikované materiály a cena zahŕňa všetky náklady materiálov, prác a iných súvisiacich činností. Cena ktorú od nás dostanete je pevná a konečná. Máte istotu, že to na čom sa dohodneme je garantované v cene aj termíne.

Pre ilustráciu uvedieme konkrétny modelový prípad jedného z najpredávanejších domov na Slovensku typového domu od ateliéru ARD PROJEKT s označením ARD MAXIM. Cena hrubej stavby tohto domu 39.000,- EUR. Pri hrubej stavbe na Vás nešetríme. V cene je už všetko.

Čo  znamená všetko ?
Prvá fáza. Príprava pozemku a zhotovenie základov a inštalácií.
Príprava pozemku. Veľa firiem podceňuje prípravu pozemku. My prevezmeme pozemok a postaráme sa o jeho prípravu. Tá spočíva hlavne v odstránení náletových krovín, buriny a odstránení ornice s uložením na pozemku.

Základy.  Sú súčasťou ceny. Samozrejmosť? Rozhodne nie. Na slovenskom trhu je mnoho firiem, ktoré udávajú ceny realizácií domu, ale bez základov. Až pri jednaní zistíte, že základy nemajú rozpočtované v cene a dorátavajú ich navyše. U nás máte istotu, že v prípade rovinného pozemku dostávate cenu aj so základmi. Tie sa realizujú základovými pásmi v nezámrznej hĺbke. Základové pásy sú uvažované hr. 600 mm, výšky 500 mm, nasleduje základové murivo z dvoch radov debniacich tvárnic DT hr. 300 mm s výstužou 12 mm osadenou až k päte základu,  osadenou  po 0,5 m. Samozrejmosťou je uloženie bleskozvodu s vývodmi v miestach budúceho prepojenia na bleskozvod strechy. Základová doska je vystužená sieťovinou 150/150. Súčasťou základov sú inštalácie zdravotechniky ukončené 1 m od obvodovej steny domu s prípravou na napojenie prípojok.  K časti základy prislúcha tiež hydroizolácia. Tá nie je celoplošná (počas výstavby by sa poškodila), ale v prvej fáze realizovaná pod obvodovými a nosnými stenami s presahom 150 mm na každú stranu.

Druhá fáza je zhotovenie zvislých konštrukcií. Spočíva v dodávke a zamurovaní kompletného materiálu pre zvislé konštrukcie (t.j. všetky murivá obvodové, nosné a priečky, nosné a nenosné preklady, schodiská a komínový systém). Dôležitou fázou je presné polohopisné a výškopisné založenie prvej rady muriva za pomoci najmodernejšej meracej techniky. Nasleduje vymurovanie domu, zhotovenie schodísk a montáž komína. V cenovej ponuke je uvažované s murovacím systémom YTONG.

Tretia fáza je zhotovenie vodorovných konštrukcíí – stropov. Spočíva v dodávke a montáži celoplošného betónového skladaného stropu. Ani tu na Vás nešetríme. Netlačíme klienta do dnes väčšinou preferovaných alternatív bez stropu, drevených stropov, či rôznych alternatív hrázdených konštrukcií a nosníkov. Dodáme Vám poctivý, pevný betónový strop nad celým domom. Používame system Premaco alebo Karovič. Vznikne tak tuhá konštrukcia stropu. V cene sú okrem prvkov stropu aj všetky vystuženia, ocel, betón, výstuž vencov a všetkých potrebných prvkov stropu. Klient získa pevnú tuhú konštrukciu s vysokou odolnosťou, priestorovou tuhosťou, vysokou akumuláciou a hlavne s možnosťou zhodnotenia  vzniknutého podkrovného priestoru.

Štvrtá fáza je zastrešenie domu – Je to zo základných  parametrov dobrého domu. V našej stavbe nájdete klasický krov zhotovený z kvalitného a chemicky ošetreného reziva, triedy A1, čo  je u nás samozrejmosťou. Krov je dimenzovaný s rezervou na príslušnú snehovú oblasť.
Všetky vrstvy v skladbe strechy sú riešené ako systémové a ako krytinu v cene uvažujeme Bramac v štandardných farbách. Overená značka Bramac poskytuje nadštandardnú 30 ročnú záruku. Súčasťou strechy sú samozrejme aj všetky doplnkové práce vrátane klampiarskych prác a okapového systému z farebného hliníka vo farbe krytiny.

Piata fáza  je zhotovenie deliacich konštrukcií. Spočíva v dodávke materiálu a zhotovení všetkých vnútorných priečok. V cene realizácie je tiež zhotovenie komínového telesa krbu. Používame komínový system Kalumet, ktorý  ponúka vysokú kvalitu a trvácnosť, vložka komína je nerezová a nenasiakavá. Komín nad strechou oplechovávame v hliníku vo farbe strešnej krytiny v celej výške, čím zabezpečíme úplné utesnenie voči vode a zároveň zabezpečíme estetický vzhľad komína bez nutnosti ďalšej povrchovej úpravy a prakticky neobmedzenú životnosť.

© Stavba bez starostí 2018
email: info@stavbabezstarosti.sk, tel.: +421 904 491 440
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky