Strechy a doplnkové práce - Stavba bez starosti

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Strechy
STRECHY A DOPLNKOVÉ PRÁCE
Strechy a hydroizolácie, doplnkové práce

Niektorí klienti  z rôznych dôvodov kombinujú výstavbu domu spôsobom,  keď kombinujú svojpomocnú a dodávateľskú výstavbu. Časť stavby, ktorú nezvládnu svojpomocne realizujú formou dodávky. Veľa firiem robí iba ucelené dodávky. My nemáme problem zhotoviť pre Vás aj dielčie práce a sme pripravení vyhovieť pri realizácii domu aj čiastkovými prácami, kde potrebujete odbornú pomoc, prípadne je objem prác väčší, na aký si trúfate sami.
Väčšinou sa jedná o zhotovenie strechy prípadne jej časti. Krovu – tesárske práce, pokládky krytiny, alebo klampiarske práce. Možná je tiež len časť murárskych prác, od založenia stavby, cez vymurovanie obvodových a nosných stien a priečok. Niekedy je požiadavka na iné práce napr. hydroizolácie, tepelné izolácie atď.

Strechy na kľúč realizujeme z kvalitného reziva, chemicky ošetreného proti škodcom. Podľa rozpisu reziva Vám drevo dodáme, následne vykonáme všetky tesárske práce, osadíme  poistnú hydroizoláciu, spravíme laťovanie,  osadíme všetky klampiarske prvky a na záver dodáme a uložíme vami zvolenú strešnú krytinu.
V prípade záujmu o priznaný krov / interiéru viditeľný /, sme schopní zabezpečiť aj jeho hobľovanie a povrchovú úpravu. Ceny realizácií striech sa kalkulujú po obdržaní technickej dokumentácie.
Orientačná cena realizácie strechy je od 14 Eur/m2 plochy strechy.

Murovanie nosných stien a priečok. Pri murovaní využívame profesionálnu pílu na Ytong, s ktorou dokážeme všetky rezy tehál vykonať rýchlo s precíznym rezom, kde neplatí ľudové „cól sem , cól tam “. Režeme a murujeme s presnosťou na milimetre. Eliminujú sa tým tepelné mosty, výstavba je rýchla, presná a estetická. Vymurovanie jedného podlažia bežného rodinného domu po založení trvá cca 1 až 2 dni.
Orientačná cena realizácie murovania je pri obvodových a nosných stenách od 20 Eur/m3 zabudovaného objemu muriva a pri murovaní deliacich konštrukcií – priečok od 6 Eur/m2 plochy priečok.

Iné práce  spočívajú vo všetkých ostatných prácach a profesiách na ktoré si netrúfnete sami. Najčastejšie sa jedná o zhovenie hydroizolácie spodnej stavby, hydroizolácie sokla, pokládku tepelnej izolácie striech a podláh.
Všetko je možné. Je to len otázkou vašich požiadaviek a potrieb a vzájomnej dohody.

Murovanie
Ukážky realizovaných murárskych prác - galéria - 25 fotografií
Strechy
Ukážky realizovaných striech - galéria - 55 fotografií
© Stavba bez starostí 2018
email: info@stavbabezstarosti.sk, tel.: +421 904 491 440
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky